therapiehond

Afgelopen 4,5,6 februari heeft Anouchka de cursus dierbegeleider in AAI van Pets4Care gevolgd en met goed resultaat afgerond.

Anouchka heeft geleerd hoe ze op een verantwoorde manier, samen met haar hond Joya, kan werken binnen logopedische behandelingen en coachingstrajecten middels AAI.

Joya en Anouchka hebben vervolgens september 2019 en januari 2020 samen een evaluatie afgelegd, bij Pets4Care, waarbij Joya en Anouchka geschikt zijn bevonden om het werk middels AAI te doen. Zij zijn nu een officieel gecertificeerd team.

Waarom samenwerken met honden tijdens de behandeling

Verschillende studies tonen de laatste jaren steeds meer aan dat leren samen met de natuur en dieren, een positieve invloed heeft op de fysieke en emotionele gezondheid van mensen.

Honden zijn krachtige hulpjes voor kinderen. Honden oordelen niet en creëren geen verwachtingen. Ze zijn eerlijk en leven in het moment. Honden kunnen leuk meegaan in de speelsheid van kinderen. Er ontstaat ontspanning en rust wanneer een kind een hond aait.

Honden leveren daardoor een positieve bijdragen aan kinderen en de hond doet dit alleen maar, door er te “zijn”. Honden zijn daarom zeer geschikte hulpjes voor onzekere, hoogsensitieve- of prikkelgevoelige kinderen.

Volgt u logopedie op één van de locaties op school en wenst u of uw kindje graag een keertje kennis te maken met Joya? Dan kunnen we in overleg een behandeling plannen op locatie Damweg 11.

Waarom logopedie en coaching samen met een hond