Gevoelig voor prikkels? Is uw kindje snel afgeleid, beweeglijk en laat het vaak druk gedrag zien of is uw kindje juist sloom en heeft het vaak ongelukjes en lijkt het afwezig? Misschien heeft uw kindje problemen binnen de zintuigelijke prikkelverwerking en is hij/zij onder- of overgevoelig voor zintuigelijke prikkels uit de omgeving.

Het proces waarbij binnengekomen zintuigelijke waarnemingen worden verwerkt en tot handelen kunnen komen, wordt Sensorische Informatieverwerking genoemd.

Ademklank is gespecialiseerd in prikkelverwerkingsproblemen (SI-problematiek) in relatie tot logopedische problematiek; spraak-, taal-, eet- en drinkproblemen en auditieve vaardigheden, lezen en spellen. Verder heeft ze verschillende verdiepingscursussen gedaan en kan daarom ook hulp bieden bij autisme, ADHD en Trauma- en hechtingsproblematiek. Ze doet gedegen onderzoek naar de prikkelverwerking en geeft behandeling en advies om prikkelverweking van uw kind te verbeteren.

Lees voor meer info: Informatiefolder SI-problematiek