Executieve functies zijn cognitieve strategieën die we nodig hebben om taken te starten, te plannen, te organiseren, bij te stellen en af te ronden. Het is dus een aansturend en controlerend systeem, in de hersenen, die we nodig hebben bij het uitvoeren van opdrachten.

Executieve functies zijn:

 1. Werkgeheugen: verantwoordelijk voor het onthouden en bewerken van informatie, tijdens het uitvoeren van een taak.
 2. Respons-inhibitie: eerst denken en dan doen.
 3. Emotieregulatie: in staat je eigen gedrag te controleren om je doelen te behalen.
 4. Volgehouden aandacht: bij de les blijven, ondanks verstoringen van buitenaf.
 5. Taakinitiatie: op tijd en snel op eigen initiatief aan het werk gaan, beginnen aan een taak.
 6. Planning/prioritering: beslissen welke belangrijke dingen eerst gedaan moeten worden.
 7. Organisatie: informatie op een rijtje kunnen zetten en deze voor jezelf orderen.
 8. Timemanagement: beoordelen hoeveel tijd een taak kost en binnen de gestelde tijd je doelen behalen.
 9. Doelgericht gedrag: doelen kunnen vaststellen en deze opvolgen.
 10. Flexibiliteit: om kunnen gaan met veranderingen en tegenslag.
 11. Metacognitie: kunnen reflecteren op eigen handelen.

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme, kinderen met SI-problematiek of bij leerstoornissen, maar kunnen ook voorkomen bij kinderen zonder deze diagnoses.

Wat doet de logopedist?

Goed ontwikkelde executieve functies zijn belangrijke voorwaarden om spraak en taal op een goede manier te kunnen plannen en te kunnen organiseren. Vooral bij het aandachtig luisteren naar een verhaal, opdrachten begrijpen en uitvoeren en het vertellen van een verhaal zijn executieve functies onmisbaar.

De logopedist van Ademklank doet onderzoek naar het werkgeheugen van uw kind en zal in sommige gevallen aanvullend een vragenlijst executieve functies meegeven aan ouders. Mocht blijken dat uw kind moeite heeft met executieve functies, wordt logopedie gecombineerd met het verbeteren en geven van tips omtrent de executieve functies.