Logopedie peuters

Wenst u meer begrip en een nog hechtere band met uw jonge kind? Heeft u vragen over hoe samen te spelen met uw kind om spraak- en taalontwikkeling te verbeteren? Dan is logopedie en speltherapie een goede methode voor jullie.

Spelen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van uw kind. Spelen zorgt voor wederzijds plezier en dit sterkt de band. Daarnaast doet uw kind verschillende soorten sensorische ervaringen op en ontdekt veel nieuwe dingen. Spelen is daarom goed voor de sociaal-emotionele, en spraak- taalontwikkeling.

Wat is Floorplay en voor welke kinderen is het geschikt?

Soms kan het voorkomen dat uw kindje nog weinig spreekt of contact maakt met u of jullie omgeving. Floorplay is dan een goede methode.

Floorplay is de combinatie van Sensorische Informatieverwerkingstherapie en spel, geschikt voor baby’s en kinderen tot en met 6 jaar met:

  • Autisme
  • (Vermoedens van) een ontwikkelingsachterstand
  • Spraak-taalproblemen
  • Problemen in de prikkelverwerking
  • Gedragsproblemen

Kenmerken zijn bijvoorbeeld:

  • Kort en vluchtig spel (binnen een korte tijd ligt de hele kamer vol speelgoed en er is nergens mee gespeeld).
  • Eenzijdig spel (uw kind herhaalt steeds hetzelfde spel of wil alleen met hetzelfde speelgoed spelen, bijv. draaien aan wieltjes, maken van rijtjes).
  • Uw kind betrekt u als ouder niet bij het spel. Spelen gebeurt meestal naast u i.p.v. met u. Uw kind ontwijkt het contact met u tijdens spel. Uw kind bepaald hoe te spelen. 
  • Uw kind gebruikt geen geluidjes of taal tijdens spel.

Werkwijze

Middels Floorplay krijgt u tools aangereikt om weer of meer in contact te komen met uw jonge kind. Floorplay helpt jonge kinderen naar een nieuwe ontwikkelingsfase / mijlpaal. Het ervaren van wederzijds plezier staat hierbij voorop.

De mijlpalen en ontwikkelingsfasen worden voor u inzichtelijk gemaakt middels de learning tree en het DIR-model.

D: de mijlpalen ontwikkelingsfasen om tot leren te komen, zoals; aandacht, betrokkenheid en probleemoplossend vermogen.
I: individuele verschillen; zoals sensorische informatieverwerking en motoriek.
R: relatie gebaseerd; Dit is de wijze waarop uw kind zijn ontwikkeling vorm geeft in relatie met u als ouder(s).

De therapie kan bij u thuis of in de praktijk plaatsvinden. Een traject bestaat gemiddeld uit 6-12 sessies. De lengte van Floorplay ligt aan uw hulpvraag en de stappen die worden gezet. Samen met u als ouder zoek ik ingangen om aansluiting te vinden met jullie kind. Middels spel hebben we plezier, waardoor een hechtere band ontstaat. 

Daarnaast onderzoek ik de prikkelverwerking en maak ik spel passend bij de prikkelverweking van uw kind. Vervolgens krijgt u een spelplan mee om de algemene ontwikkeling en communicatie van uw kind te stimuleren. Is uw kind 5 jaar of ouder en houdt het van dieren? Dan kan een hond ook ingezet worden als speelmaatje. 

Vergoeding

Is er sprake van een spraak- taalachterstand of problemen in de communicatieve interactie bij ASS of ontwikkelingsachterstand? Dan kan Floorplay vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Vraag naar de mogelijkheden

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem gerust contact op