an elderly man hiking in the forest with his grandson and pet dog
Is jouw zoon of dochter hoogsensitief? Heeft jouw zoon of dochter met TOS moeite met voor zichzelf opkomen? Mag hij / zij leren beter grenzen te stellen? Dan is de VIDA een goede training voor hem of haar! VIDA is een weerbaarheidstraining gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Water-training. De training laat jouw kind lichamelijk ervaren wat er nodig is om de balans te vinden tussen het gehoor geven aan de eigen grenzen en de verbinding met de mensen in de omgeving.

Wat houdt VIDA weerbaarheidstraining in?

In VIDA wordt de hond doelgericht ingezet in een begeleiding of therapie. In deze vorm van begeleiding speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. Aan jouw kind wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd contact te leggen met de hond. Jouw kind wordt op zijn eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van jouw kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt jouw kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden, zijn de essenties van deze training. Door te doen ervaart je kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.

Er zijn een aantal belangrijke begrippen uit de haptonomie en de filosofie van Rots&Water, die afhankelijk van de specifieke hulpvraag, in meer of mindere mate aan bod komen:

  • Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen.
  • Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
  • Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties.
  • Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
  • Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.

Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen. VIDA bestaat uit ca. 8 sessies.

Deze informatie is afkomstig van: http://www.pets4care.nl/vida

Written by