De algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onder behandeling bent van logopediepraktijk Ademklank.

Verwijzing

Voor logopedische behandeling is een verwijzing van de huisarts of andere medische specialist vereist. Graag op de verwijzing duidelijk de hulpvraag en / of logopedisch onderzoek laten vermelden, zodat logopedisch onderzoek vergoed kan worden door uw zorgverzekeraar. Wanneer er een aan huis behandeling is geïndiceerd, dit ook laten vermelden op de verwijzing. Tijdens de eerste behandeling neemt u de originele verwijzing mee.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Echter kan het voorkomen dat een bepaalde verzekering een bepaalde logopedische behandeling (bijvoorbeeld telelogopedie) niet (volledig) vergoedt. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de nota’s, wanneer deze behandelingen niet worden vergoed door uw verzekering. In principe heeft de praktijk een overeenkomst met alle zorgverzekeraars. Wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, bent u zelf verantwoordelijk om (een gedeelte van) de nota te voldoen. Ademklank heeft bijna met iedere hoofdzorgverzekeraar een contract. Uitgezonderd Caresq.

Wanneer u 18 jaar of ouder bent, wordt logopedie vergoed, maar gaat het gedeclareerde bedrag wel van uw eigen bijdrage /risico af.

Wanneer u logopedische zorg ontvangt voor het verbeteren van uw uitspraak i.v.m. dialect of NT2, wordt logopedie niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient de nota’s €65,- per uur zelf te betalen.

Identiteitsbewijs, zorgpas en verzekering

Neem tijdens de eerste afspraak uw identiteitsbewijs en uw zorgpas mee. Wanneer u tijdens de behandeling wisselt van verzekering of verzekeringsnummer, dient u de logopedist hiervan op de hoogte te stellen.

Behandeling

De behandeling in de praktijk duurt 25 à 30 minuten. U kunt ook online logopedie ontvangen. Hier geldt tevens  een zitting van 25 à 30 minuten. Na logopedisch onderzoek, wordt er een therapieplan opgesteld met behandeldoelen.

Na 6 en 12 en 24 behandelingen wordt er een evaluatiemoment ingepland.  Voor het behalen van de behandeldoelen, is het maken van huiswerk een vereiste. Het opgegeven huiswerk dient u vijf keer per week ongeveer 5-10 minuten te oefenen. De prognose en het aantal behandelsessies dat u nodig heeft, is afhankelijk van uw hulpvraag, participatieproblemen, de stoornis en ernst.

De behandelend logopedist van Ademklank werkt volgens de laatst gestelde protocollen en richtlijnen vormgegeven door de beroepsvereniging voor logopedisten (de NVLF). Dit betekent dat alle logopedisten conform deze richtlijnen (als richtlijn TOS en Stotteren en Stemproblemen) werken. Wanneer deze richtlijn wordt ingezet, wordt dit met u besproken.

Logopediepraktijk Ademklank werkt graag samen met andere disciplines. Wanneer u gegevens niet dient uit te wisselen, kunt u dit aangeven op uw behandelovereenkomst. Wanneer u meerdere malen verzuimd de overeenkomst te retourneren, gelden de algemene voorwaarden op het aangaan van een behandeltraject binnen logopediepraktijk Ademklank. U stemt dan in met samenwerken met andere disciplines.

Ademklank behoudt het recht om de behandeling te beëindigen als therapie onvoldoende effect biedt, cliënt bepaalde richtlijnen (TOS en stotteren) of adviezen welke gehanteerd worden binnen de werkwijze van Ademklank, niet wil opvolgen, U onvoldoende aanwezig kunt (<50%) zijn bij de behandeling of wanneer motivatie t.a.v. de behandeling onvoldoende is. U bent altijd vrij de behandeling te stoppen en/of een logopedist te kiezen.

Logopedie in vakanties en bij studiedagen

Om continuïteit te bewaren, zal er in de vakanties, afgezien van de drie weken zomervakantie, de mogelijkheid zijn om behandelingen voort te zetten. U dient dit zelf af te stemmen met uw logopedist. Wanneer u geen afspraken maakt, gaan we er vanuit dat u geen logopedie in de vakantie of tijdens studiedagen wenst.

Afspraak annuleren

Het kan natuurlijk voorkomen dat u de logopedische afspraak moet annuleren. Een afspraak dient 24 uur van te voren per mail of per telefoon afgemeld te worden. Wanneer u zonder afmelden niet op de afspraak komt of de afspraak niet tijdig annuleert, worden de kosten van een logopedische zitting aan u doorberekend. Het verzuimtarief bedraagt €25,- en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Behandelovereenkomst

U ontvangt aan het begin van de behandeling een behandelovereenkomst, waarin we de gemaakte afspraken vastleggen. Zo weten u en de logopedist welke afspraken er gemaakt zijn. De overeenkomst wordt bewaard in uw dossier. Mocht de overeenkomst door omstandigheden nog niet aanwezig of getekend zijn, dan gelden de algemene voorwaarden op deze website.

Sociale Media

Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming worden er geen foto’s of video’s van u of uw kind gedeeld op sociale media. De logopedisten van Ademklank mogen niet gefotografeerd en/of gefilmd worden en geplaatst worden op sociale media, zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende logopedist.

De verwerking, bescherming en doeleinden van persoonsgegevens

De persoonsgegevens (naam en e-mailadres en eventuele website) worden gebruikt wanneer door een bezoeker (u) een reactie wordt achtergelaten op de website. In dat geval vult de bezoeker zijn of haar gegevens in op het reactieformulier. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekers te identificeren, zodat eventuele ongewenste bezoekers herkend en tegengehouden kunnen worden. Bij het reactieformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld dienen te worden. Tevens wordt het IP-adres van degene die de reactie achterlaat opgeslagen voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens blijven beschikbaar voor Ademklank zolang uw reactie op de website staat. De persoonsgegevens worden verder nergens opgeslagen, gedeeld of elders voor gebruikt.

Wanneer het contactformulier wordt gebruikt om vragen te stellen of om advies in te winnen, wordt het opgegeven e-mailadres binnen dat contactformulier gebruikt om een antwoord te kunnen geven op de mail van desbetreffende persoon. Maandelijks wordt de inhoud opgeschoond, waardoor tevens deze binnengekomen mails worden verwijderd.

Om de veiligheid van de website te garanderen is het niet mogelijk om zonder e-mail adres een reactie op Ademklank te plaatsen. Bij verwijzingen (links) naar andere website is Ademklank niet verantwoordelijke voor het privacybeleid.

Door een reactie te plaatsen op de website van Ademklank gaat u akkoord met het privacy reglement van de praktijk.

Bent u het niet eens met ons privacy reglement, dan verzoekt Ademklank u om deze website te verlaten.

Cookies

Ademklank maakt gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Ademklank bezoekt, wordt basis technische informatie bijv. via welke website u bent gekomen bijgehouden. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Ademklank om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Door het gebruiken van deze website en het lezen van de artikelen gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wenst u een reactie van de website te verwijderen of aan te passen, dan kunt u dit aangeven via: info@ademklank.nl

Privacyreglement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is gewaarborgd. Het privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ademklank.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk 0648147528. Hier kunt u ons Privacy Policy inzien.