Hooggevoelig

Hoogsensitieve kinderen (HSK), ervaren zintuigelijke waarnemingen als zien, horen, voelen, ruiken en emoties (prikkels) heftiger dan niet gevoelige kinderen. Ademklank biedt o.a. hulp op het gebied van communicatie, omgang, opvoeding en geeft tips aan ouders, leerkrachten en/of andere opvoeders, zodat uw kind hooggevoeligheid leert inzetten als talent.

“Ademklank biedt extra zorg voor hoog- en prikkelgevoelige kinderen tijdens de logopedische behandeling, maar biedt ook individuele coaching aan voor thuis en op school! 

Logopedische behandeling hoogsensitieve kinderen

  • Locatie: de locatie van de praktijk (rustige groene omgeving) is afgestemd op hoogsensitieve kinderen.
  • Behandelkamer: de praktijkruimte heeft een rustige sfeer, een kindvriendelijke uitstraling, meubilair en muren zijn voor zover mogelijk prikkelarm.
  • Onderzoek: hoogsensitieve kinderen vinden het moeilijk om onder tijdsdruk, bij vreemden of in een testsituatie optimaal te presteren.

Ademklank analyseert spraak en taal ook in een veilige thuissituatie. Op deze manier creëren we een eerlijk beeld van de spraak en taal van uw kind. Is uw kindje jong (0-3 jaar), dan mag u zelf deelnemen in het onderzoek.

  • Methodes en middelen: tijdens de behandeling wordt er meegegaan in de interesse van uw kind, zodat het leuk blijft om te leren. Het gebruik van de iPad is een voorbeeld van een motiverend middel om (kort) in te zetten.

Omdat hoogsensitieve kinderen het liefst belevend leren en bewonderaars zijn van de natuur, is natuur vaak een onderdeel van de behandeling. Ademklank maakt gebruik van eigen ontwikkelde natuur spraak/taal werkboeken, die tegen een kleine vergoeding gebruikt kunnen worden voor thuis.

  • Zintuigelijke prikkelverwerking: belevend leren is voor Ademklank belangrijk. Dit betekent dat logopedische behandelingen creatief worden vormgegeven.

Alle zintuigen prikkelen is nuttig bij het leren van nieuwe klanken, woorden en zinnen. Denk aan tekenen, kleuren, kleien en het gebruik van muziekinstrumenten. Voelen, ervaren en bewegen kan ook een onderdeel zijn van de behandeling. Onderzoek, behandeling en  advies over de prikkelverwerking, middels SI-therapie, is een onderdeel van de logopedische behandeling.

  • Concentratie, plannen en organiseren (werkgeheugen en executieve functies) zijn belangrijke functies bij het organiseren van taal en spraak. Ze zullen worden meegenomen tijdens de logopedische behandeling, maar ook tijdens individuele coachingssessies.
  • Samen: uit ervaring merkt Ademklank dat samenwerken een sleutel is tot een leuke, leerzame logopedische behandeling. Ademklank geeft u als ouder daarom een actieve rol tijdens de behandeling. U kunt dan tevens ervaren wat en hoe uw kind leert.

Thuis en school

  • Huiswerk: hooggevoelige kinderen weten vaak goed wat ze kunnen, maar ze zijn meer dan andere kinderen, gevoelig voor dingen die ze niet goed kunnen.

Om logopedie en het oefenen leuk te houden, krijgt u tips en begeleiding mee voor het huiswerk oefenen. Het digitale huiswerksysteem, waarbij huiswerk geopend kan worden op een tablet of het positiviteitsschriftje is hier een voorbeeld van.

  • Coaching ouder en kind: voor meer begrip t.a.v. uw kind biedt Ademklank de mogelijkheid om bepaalde situaties te bekijken door het kader van uw hoogsensitieve kind.

Ademklank neemt u mee in de belevingswereld van uw kind en geeft adviezen t.a.v. omgang hoog/prikkelgevoelige kinderen. Daarnaast kan er gekozen worden voor ik-kracht coaching, zodat uw kind hooggevoeligheid leert begrijpen en het kan inzetten als talent.

  • Coaching leerkracht en andere betrokkenen: Ademklank staat open voor een samenwerking met leerkrachten of school van uw hoog of prikkelgevoelig kind.

Ademklank zal een verbindende factor zijn tussen uw kind en de omgeving voor (h)erkenning en meer eenheid. Daarnaast geeft Ademklank voor ouders, professionals, leerkrachten en andere paramedici voorlichting en workshops over hooggevoeligheid in de klas en hoog/prikkelgevoeligheid in relatie tot logopedische problematiek.

Tot slot en meer informatie

Voor hoogsensitieve kinderen is het extra belangrijk om (h)erkend te worden en leren bij zichzelf te blijven. Op deze manier zijn ze krachtig en kunnen ze hun gevoeligheid inzetten als talent.

Voor de complete (wetenschappelijke) literatuurlijst over hooggevoeligheid, ga naar de pagina literatuur.