Samenwerken

Het afgelopen jaar heeft Ademklank een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet bij alle cliënten die logopedie hebben gevolgd. Ademklank heeft een brede en diverse doelgroep in de praktijk. Van jong tot oud, van zakelijk tot medisch. Leuk te zien dat elke doelgroep Ademklank positief heeft beoordeeld. Het meetbureau Mediquest heeft afgelopen jaar het onderzoek voor Ademklank uitgezet.

Ik ben heel dankbaar en blij, dat ik dit jaar, mijn praktijk, met zo’n mooi cijfer mag afsluiten. Zeker, omdat door Corona soms veel gevraagd werd van jullie, ouders. Fijn dat iedereen zich dit jaar flexibel heeft opgesteld en dat het online inbellen en kunnen meekijken met de therapie, voor veel ouders een goed alternatief bleek!

Hieronder een greep uit de complimenten, die ik van het meetbureau (anoniem) heb ontvangen:

Wij hebben het als erg plezierig ervaren dat niet alleen het kind, maar ook de ouder tips krijgen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen! En ze is heel erg geduldig. Voor ons echt een topper die niet alleen onze dochter maar ook ons heel erg geholpen heeft!

Duidelijk in problematiek en aanpak. Gepaste feedback en goede communicatie met ouders en school. Bij vragen, altijd bereikbaar en tijd voor je.

Zeer deskundig, serieus en zorg voor de patiënt. Professionele instelling!

Dat er heel fijn omgegaan wordt met mijn zoon. Hoe bang en verlegen hij was hoe vrij hij nu is, dankzij het geduld.

Ouders, dank jullie wel voor jullie samenwerking, vertrouwen en mooie woorden! Scholen, Ib’ers, meesters en juffen, maar ook (huis)artsen, (para)medische specialisten en alle andere samenwerkingsrelaties bedankt! In samenwerking met jullie, kan logopedische zorg worden afgestemd. Hierdoor ontstaat er maatwerk voor elke cliënt!

Written by