Logopedie op school, de Parel

Sinds september 2016 is logopediepraktijk Ademklank een samenwerking aangegaan, door een extra vestiging te openen op  CPBS de Parel op ’t Harde.

Waarom logopedie op school?

Logopediepraktijk Ademklank levert graag zorg op een manier, waarbij uw kind centraal staat. Dit betekent dat zorg om uw kind heen wordt georganiseerd. Uw kind hoeft hierdoor, niet onder of na schooltijd naar de logopedische praktijk toe.

De school is voor uw kind een sociale leefomgeving. Hij/zij kent het gebouw, de juffen en de meesters. Door logopedie op school te geven bestaat er een grote kans op meer veiligheid tijdens de logopedische behandeling.

Veiligheid is de basis voor plezierig leren. En plezier is wat Ademklank graag ziet bij uw kind!

De lijnen met de leerkrachten zijn kort. Hierdoor kan logopedische zorg beter aansluiten op school en op de ontwikkeldoelen van uw kind.

Voordelen logopedie op school
  • Korte lijnen met leerkrachten
  • Betere samenwerking met leerkrachten
  • Logopedie in een veilige omgeving
  • Logistieke toegankelijkheid
  • Minder wisselingen in dagritme
  •  Zorg dichtbij het kind
  • Deelname aan zorgteams
  • Meer deskundigheid ander één dak

Heeft uw kind logopedie nodig? Ademklank zorgt voor een passende oplossing binnen het dagelijks patroon van uw kind.

Written by