Werkwijze logopedie in de praktijk

U kunt op verwijzing, logopedie ontvangen. Voor een verwijzing, kunt u een afspraak maken met uw huisarts. Graag de hulpvraag en/of logopedisch onderzoek, behandeling en advies op de verwijzing laten vermelden.

U kunt via het info@ademklank.nl en telefonisch vrijblijvend contact opnemen voor informatie, een kennismaking of intakegesprek.

Tijdens de eerste afspraak worden er vragen gesteld over de voorgeschiedenis en de spraak/taalontwikkeling van uw kind en onderzoek gedaan. Daarna wordt beoordeeld of vervolgonderzoek of behandeling gewenst is. De afspraken en doelstellingen worden vastgelegd in een behandelovereenkomst,  zodat u weet welke afspraken er gemaakt zijn.

Wilt u, voor een goede opstart van de behandeling,  bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs, zorgpas en de verwijzing meenemen?

Werkwijze online logopedie binnen Nederland

Online logopedie wordt alleen vergoed als intake en onderzoek face to face plaatsvinden. Uit ervaringen is gebleken dat, voor het beste resultaat, online logopedie regelmatig afgewisseld dient te worden met face to face sessies.

Online logopedie is een goed middel om in te zetten, maar niet geschikt voor het behandelen van elke stoornis en het sluit daarom niet aan bij elke cliënt. Voor het effectief verlopen van de behandeling, is het voor ouders raadzaam om tijdens de sessies aanwezig te zijn!

Heeft u de wens om online logopedie te ontvangen, bespreek dit dan tijdens de intake. Samen bekijken we of, hoe en wanneer de online sessies ingepland kunnen worden.

Werkwijze online logopedie buiten Nederland

Alle sessies vinden online plaats. U dient zelf de facturen te betalen. De tarieven, voor logopedisch onderzoek en een logopedische zitting zijn gebaseerd op de tarieven, vastgesteld door de NZA.

In sommige gevallen kan het zijn dat uw zorgverkering (een gedeelte van) de logopedische sessies vergoed. Neem zelf contact op met uw zorgverzekeraar en vraag naar de mogelijkheden. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.