luisterenEen goed gehoor is een belangrijke voorwaarde voor het doormaken van een normale spraak- en taalontwikkeling. Wanneer het gehoor is verminderd, worden klanken verkeerd waargenomen, waardoor klanken / woorden verkeerd worden geleerd en worden uitgesproken.

Uw kind is hierdoor bijvoorbeeld minder verstaanbaar voor anderen of voert opdrachtjes niet goed uit, omdat hij/zij opdrachten niet goed heeft gehoord.

Daarnaast is het goed kunnen horen en luisteren een belangrijke voorwaarde voor voorbereidend lezen en spellen, zoals rijmen en hakken en plakken (auditieve vaardigheden). Ook spellen kan hierdoor lastig zijn. Het woord wordt anders gehoord, waardoor uw kind het woord verkeert spelt.

Auditieve verwerkingsproblemen

Soms hoort uw kind goed, maar kan uw kind toch moeite hebben met luisteren of auditieve vaardigheden. Dit kan verschillende redenen hebben. Soms kan het zijn dat uw kind moeite heeft met het opvangen van geluiden, omdat deze te hard binnenkomen of omdat achtergrond geluid niet goed gefilterd wordt, waardoor en constant een “stoorzender” aanwezig is of omdat geluiden vertraagd binnen komen, waardoor het voor uw kind lastig is u te volgen.

Signalen van een verminderd gehoor:

  • Reageert niet op zijn/haar naam
  • Kijkt bij het uitvoeren van een opdracht eerst naar een ander kindje
  • Zegt vaak: wat? huh?, wat zeg je?
  • Reageert niet op harde geluiden
  • Reageert alleen als hij/zij uw (mond) kan zien
  • Voert opdrachtjes verkeerd uit of lijkt u niet te begrijpen
  • Kan klanken of woorden die op elkaar lijken niet onderscheiden
  • Woorden worden vaak verkeerd nagezegd of uitgesproken

Wat doet de logopedist?

De logopedist doet onderzoek en geeft behandeling en advies bij gehoorproblemen, bij auditieve vaardigheden als hakken en plakken, rijmen, letterkennis, auditief geheugen, begrijpend luisteren en het onderscheiden van klanken (auditieve discriminatie).

Wanneer er sprake lijkt van een verminderd gehoor of omdat luisteren moeilijk is of blijft voor uw kind, kan er besloten worden om een terugverwijzing te doen naar de huisarts voor verder (gehoor)onderzoek. Een gehooronderzoek kan bijvoorbeeld bij het audiologisch centrum plaatsvinden.

Ademklank biedt daarnaast de mogelijkheid om de prikkelverwerking op alle zintuigsystemen in kaart te brengen en adviezen te geven m.b.t. de prikkelverwerking in relatie tot auditieve vraagstukken. Logopedie kan worden gecombineerd met SI-therapie.