Yoga en logopedie

De afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van Yoga op onze gezondheid. Yoga blijkt een bewezen effectief middel te zijn om gezondheid te verbeteren en stress te verminderen. In sportscholen, bij profvoetballers is Yoga geen uitzondering meer. Zo ook logopedie en yoga!

De effecten van Yoga op verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en volwassenen wordt middels onderzoek steeds meer inzichtelijk gemaakt. Yoga stimuleert het lichaamsbewustzijn, actief leren en de concentratie. 

Zelf ben ik geregistreerd kinderyogadocent en daarnaast heb ik nog verschillende verdiepingscursussen gedaan om yoga op therapeutische wijze in te zetten. Hieronder leest u welke voordelen logopedie en yoga hebben op de (spraak/taal) ontwikkeling van uw kind.

1. Yoga stimuleert de woordenschat, de zinsbouw en verhaalopbouw

Door spel leren kinderen nieuwe woorden te ontdekken en te gebruiken. Yoga is een goede methode om tot spel te komen. De yogamat kan een auto zijn waarmee je op reis gaat. Veel van de yoga-houdingen hebben dierennamen of zijn vernoemd naar elementen uit de natuur. 

Op basis hiervan kunnen verschillende thema’s op de yogamat uitgewerkt worden. Kinderen worden meegenomen in hun fantasiewereld en kunnen op deze manier nieuwe woorden, zinnen bouwen, verhalen vertellen binnen spel leren en oefenen.

2. Yoga stimuleert het taalbegrip en opvolgen van opdrachten

Door het opvolgen van de instructies om een bepaalde yoga-houdingen uit te voeren, leren kinderen gesproken opdrachten te begrijpen, op te volgen en uit te voeren en nieuwe woorden te gebruiken. 

Denk hierbij aan instructies waarbij lichaamsdelen (arm, benen, knieen), voorzetsels (op, naast, voor, achter) worden gebruikt om de houdingen uit te voeren.

3. Yoga stimuleert de ademhaling

Bij yoga staat een bewuste en rustige ademhaling centraal. Door middel van yoga leren kinderen de ademhaling beter te sturen. Hierdoor ontstaat er meer balans in de aansturing van de ademhaling naar het stemgeven. Uiteindelijk resulteert dit in ontspannen en rustig kunnen spreken.

4. Yoga stimuleert de uitspraak van klanken

Yogahoudingen oefent de planning en organisatie van grove- en fijne motorische bewegingen. Vooral kinderen waarbij de spraak ongecoördineerd verloopt kan yoga effect hebben. 

Houdingen worden binnen yoga vaak herhaalt, waardoor bepaalde coördinatie van een beweging wordt getraind. Daarnaast kan de zang, die bij yoga wordt gebruik, de klankontwikkeling stimuleren.

5. Yoga stimuleert de communicatieve interactie met anderen

Yoga beoefenen binnen een groep of met een ander persoon (duo-yoga), geeft het gevoel van samenzijn. Samen worden de opdrachten uitgevoerd. Bij duo-yoga werken kinderen of de therapeut en het kind samen. 

Kinderen leren hierdoor iets aan elkaar te vragen, iets duidelijk te maken, oog-contact te maken of beurtwisselingen toe te passen om tot een gewenste houding te komen.

6. Yoga spreekt meerdere deelgebieden aan binnen een korte tijd

In een korte tijd worden middels Yoga veel verschillende deelgebieden van de ontwikkeling aangesproken. Er bestaat een duidelijk bewijs dat motorische fitheid invloed heeft op de spraak/taalontwikkeling van kinderen. 

Middels Yoga kunnen motoriek en taal binnen een korte tijd tegelijktijdig aangesproken worden en met elkaar in verbinding worden gebracht. 

7. Yoga creëert ontspanning, mentale fitheid en houdt het zenuwstelsel elastisch

Het parasympathische zenuwstelsel, dat essentieel is voor ontspanning, ontstressen en een goede gezondheid, wordt geactiveerd door yogabewegingen en ademhaling. 

Daarnaast leren kinderen uit hun drukke belevingswereld te stappen en zich af te schermen voor interne en externe prikkels, waardoor een vol hoofd afneemt en concentratie toeneemt. 

Door fysieke en mentale training blijft het zenuwstelsel elastisch, zodat deze nieuwe prikkels beter kan verwerken.

Conclusie

U ziet dat vele gebieden tegelijk worden geoefend door middel van yoga. Daarnaast zorgt Yoga voor ontspanning en vermindert stress, waardoor er een goed klimaat ontstaat om tot leren te komen. 

Bent u ook overtuigd dat logopedie en yoga goed te combineren is? Of vindt u dat logopedie en yoga iets voor uw kind is? Ik nodig u en uw kind van harte uit om eens een proefsessie in de praktijk te nemen. Neem gerust contact op.

Bron: 
– Longtin, S.E. and Fitzpatrick, J.A. (2017) Yoga For Speech-Language Development. Philadelphia, PA: Singing Dragon.
– Beck, Christina (2019) Practitioners’ Perceptions of Yoga within Speech-Language Pathology. Minot State University, ProQuest Dissertations Publishing 13422104.
– https://www.sproutedrootswellness.com
– Sommers, R. K. (1988). Prediction of fine motor skills of children having language and speech disorders. Perceptual & Motor Skills, 67, 63-72.

Written by