Wat is ADHD?

ADHD is een gedragsstoornis welke gekenmerkt wordt door hyperactief en impulsief gedrag. Voor anderen kan dit gedrag vervelend zijn. ADD is een gedragsstoornis die hetzelfde is als kinderen met ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit.

 AD(H)D en spraak en taal

Kinderen met ADHD hebben vaak problemen met de pragmatische kant van taal.  Hoe taal te gebruiken in sociale situaties en het goed kunnen vertellen van een verhaal zijn hier voorbeelden van.

Een verhaal vertellen wordt vaak rommelig gedaan en is voor de luisteraar soms onbegrijpelijk. Verhalen worden bijvoorbeeld niet geïntroduceerd, wordt van de hak op de tak verteld en bevat veel onbelangrijke details. Tevens kan de spraak soms rommelig zijn en snel, waardoor kinderen niet goed verstaanbaar zijn.

Hoe dit kan is tot op heden nog niet helemaal duidelijk. Wellicht dat een andere de prikkelverweking en zwakke executieve functies hierbij een rol spelen. Een combinatie van SI-therapie met logopedie is een goede combinatie wanneer een spraak/taalprobleem behandeld wordt.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt in welke mate er sprake is van een taalprobleem. Vervolgens geeft ze behandeling op het verbeteren van de pragmatiek en het gestructureerd en passend een verhaal vertellen aan iemand anders. Ademklank biedt de mogelijkheid SI-therapie te combineren met logopedie, zodat de prikkelverwerking wordt gestimuleerd en daardoor geleerde taal beter blijft beklijven.