Binnen logopediepraktijk Ademklank zijn onderstaande specialisaties en expertises aanwezig.

Ze zijn voornamelijk gericht op logopedie, spraak- taalontwikkeling en zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen en coaching ouder-kindrelatie. Adem- stemproblemen bij beroepssprekers en hyperventilatie bij (hoogsensitieve) volwassenen.

Lezen en spellen

 • Logopedische interventie van lees -en spellingsproblemen bij kinderen zonder dyslexie
 • Beginnende geletterdheid
 • R.E.A.D.- methode: programma ter bevordering van leesplezier en gericht op het verhogen van de leesvaardigheid (Stichting AAI-maatje).

Spraak- en taalontwikkeling

 • Floorplay-specialist i.o. (speltherapie voor jonge kinderen met diverse problematiek) (RINO- Amsterdam).
 • Taalontwikkeling en ASS bij jonge kinderen (Kentalis)
 • Hodson en Paden methode voor fonologische therapie
 • IHM – introductiecursus (IMH- Nederland)
 • Logopedische behandeling bij Selectief Mutisme (De Taaltoren)
 • Leren luisteren in context (LINC)
 • TOS en werkgeheugen (Pearson)
 • OMFT- therapie (Logopedie en tandheelkunde)
 • Logopedie en mondhygiene
 • Executieve functies en logopedie

Adem en stem

 • Stemproblemen bij beroepssprekers
 • Accentloos spreken (bij NT2 of dialect)
 • Even op adem komen (adem- en ontspanningstherapie)
 • Klachten na het doormaken van Covid-19 (Pearson)

Sensorische Informatieverwerking en Hoogsensitiviteit

 • VIDA – Weerbaarheidstraining (Pets4Care)
 • EFT – (Emotional Freedom Technique) (Training traumaverwerking – Helen Purperhart academie)
 • Reflexen in beweging (Basismodule reflex integratie)
 • Sensorische Informatieverwerking en yoga (Sensory Integration Education)
 • Sensorische Informatieverwerking bij trauma en hechtingsproblematiek (Kenniscentrum Siem)
 • Sensorische Informatie verwerking en Mindfulness (Sensory Integration Education)
 • Kinderyogadocent (Helen Purperhart academie)
 • Animal Assisted Interventions (AAI); therapiehond in eigen professie (Pets4Care)
 • Werken met Hooggevoelige Kinderen; Blijf bij Mezelf training (Hooggevoelig Heel Gewoon)
 • SI-therapeut (EstaSI)
 • HSP-coach (Civas-opleidingen)

Lidmaatschap en badges