wat is logopedieWat is logopedie?

Adem, stem, mond, hersenen, gehoor, spieren, klanken, woorden, zinnen, uitspreken en begrijpen. Dit hebben we allemaal nodig om te kunnen spreken.

Spreken of communiceren is voor de meeste mensen iets vanzelfsprekends. Soms gaat er iets mis in dit proces. Er is dan sprake van een communicatiestoornis.

De logopedist behandelt volwassenen en kinderen met problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, luisteren en eten en drinken, zodat de persoonlijke communicatie en het welzijn in het dagelijkse leven wordt verbeterd. Daarnaast verricht de logopedist onderzoek en geeft voorlichting, zodat spraak/ taalproblemen voorkomen of vroeg gesignaleerd kunnen worden.

Voor meer informatie, klik op de folder ‘Wat is logopedie?’.

Waarom logopedie?

Adem staat tot leven, als klanken staan tot communicatie (Ademklank). Communiceren doen we overal. Wanneer we niet goed kunnen communiceren, kan dit grote gevolgen hebben voor het leven, het welzijn van de mens. De logopedist helpt bij te dragen aan dit welzijn. Een aantal voorbeelden:

Wanneer communiceren via stem, spraak niet mogelijk is, (bijv. beroerte) zorgt de logopedist voor een passend alternatief communicatiemiddel. Leren omgaan met een spraakcomputer, zorgt er voor dat mensen beter kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.

Stemproblemen bij volwassenen kunnen nadelige gevolgen hebben voor hun loopbaan. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld door stemproblemen, niet meer voor de klas staan. Ook voor beroepssprekers kan logopedie het welzijn dus verbeteren.

Bij kinderen kunnen communicatieproblemen of spraak en taalproblemen nadelige gevolgen hebben voor gedrag, de sociale ontwikkeling en school(prestaties). Logopedische begeleiding verbetert de spraak/taalontwikkeling en communicatie met de omgeving voor meer wederzijds begrip. De logopedist helpt bij het welzijn van uw kind.