Ipad

Ademklank staat voor vernieuwend, verbindend en belevend leren. De afgelopen jaren is er gewerkt aan verbinden. De nauwe en goede samenwerking met de Parel loopt al sinds 2016 en vanaf 2017 is de Jeanne d’ Arc er bijgekomen. De afgelopen twee jaar zijn er weer nieuwe verbindingen tot stand gekomen. Eén daarvan is de samenwerking met de Blerck, waarbij ik samen met de leerkrachten, kinderen ondersteun met taal, lezen en spellen.

Momenteel staat vernieuwen binnen Ademklank centraal. Tijdens mijn behandelingen maakte ik al gebruik van digitale spellen of de iPad ter beloning of ondersteuning van de logopedie. Tevens is het mogelijk om het huiswerk via de iPad te maken. Vanaf februari is het voor kinderen vanaf 5 jaar nu ook mogelijk om via iPad’s taalonderzoek af te nemen.

De eerste kinderen hebben al kennis gemaakt met deze nieuwe vorm van onderzoek. De kinderen reageerden enthousiast op het maken van de opgaven op de iPad. Het is voor kinderen een ontspannen en plezierige manier om het onderzoek te doorlopen. Voor mij als logopedist is het leuk en waardevol om op deze manier te onderzoeken. Het systeem geeft na afname gelijk een uitgebreide analyse van de taalontwikkeling van het kind. Op deze manier krijg ik meteen inzichtelijk aan welke behandeldoelen gewerkt kan worden. Hierdoor kan ik nog specifieker en doelgerichter te werk gaan om kinderen te helpen groeien in hun taalontwikkeling. Daarnaast sluit de manier van onderzoeken beter aan bij de belevingswereld van de kinderen.

Uiteraard blijven de onderzoeken voor jongere kinderen of bij kinderen waarbij dit nodig is, middels spel plaatsvinden.

Written by