Spreken met een accent

Wanneer Nederlands niet uw moedertaal is, als u een dialect spreekt of binnensmonds articuleert, kan dit problemen geven in uw dagelijks leven.

Met een (buitenlands)accent spreken, kan bijvoorbeeld vervelend zijn voor uw carrière. Binnen een functie kan wellicht gewenst worden dat u ABN of accentloos spreekt. Ademklank biedt uitspraak trainingen, waarbij u zowel face to face als online therapie kunt ontvangen. Tijdens de eerste afspraak wordt er onderzoek gedaan naar vervorming van klanken en/ of woorden, zodat u gerichte therapie krijgt op uw aandachtsgebieden.

Helaas wordt dit probleem door de zorgverzekeraars niet erkend als een communicatiestoornis en behandelingen worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bespreek de verschillende mogelijkheden en voorwaarden met uw logopedist.

Broddelen

Broddelen is een spraakstoornis welke zich uit in een rommelige en snelle spraak. Hierdoor wordt het voor anderen moeilijk om u te verstaan. Ademklank helpt uw verstaanbaarheid te verbeteren. Broddelen wordt net zoals stotteren gezien als een communicatiestoornis en wordt vergoed door uw zorgverzekering (m.u.v. eigenrisico bij volwassenen).