Leerkrachten, vertegenwoordigers, sportcoaches, medewerkers van een callcentrum, al deze beroepen hebben iets met elkaar gemeen, namelijk dat deze mensen een groot gedeelte van de dag, intensief gebruik maken van hun stem.

Een aantal van deze beroepssprekers krijgen tijdens hun loopbaan wel eens te maken met stemproblemen. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat 15-20% van de leerkrachten stemproblemen ervaren (Javier 1994, Smith 1998, Thomas 2007). Spreken gaat moeizaam, gepaard met heesheid, pijn en in sommige gevallen is stemgeven zelfs niet meer mogelijk.

Preventieve logopedie bij beroepssprekers

Er bestaan twee soorten stemstoornissen, functionele stemstoornissen en organische stemstoornissen. We spreken van organische stemstoornissen, wanneer er bijzonderheden zijn gesignaleerd aan de stembanden, zoals verdikkingen, knobbeltjes of verlamming.

Functionele stemstoornissen komen tot uiting door verkeerd stemgebruik, zoals gespannen stemgeven, verkeerde ademhaling, te veel en te luid schreeuwen enz. Na een intensieve dag ontstaat er heesheid. Wanneer er rustig wordt aangedaan, verdwijnen de klachten weer. Wanneer functionele stemstoornissen niet tijdig worden behandeld, kunnen er organische stemstoornissen ontstaan, zoals poliepen of stembandknobbels. Functionele stemstoornissen sluipen meestal in. Dat wil zeggen dat het probleem vaak onopgemerkt blijft, totdat de problemen ernstige klachten geven. Ernstige klachten hadden, door begeleiding, wellicht voorkomen kunnen worden.

Om ziekte/ uitval te voorkomen is het zinvol om preventief een aantal sessies met een logopedist te doorlopen. Ademklank biedt voor beroepssprekers trainingen, die hen leert om op een juiste manier gebruikt te maken van adem en stem.