Ademklank

Adem staat tot leven, als klanken staan tot communicatie (Ademklank). Communiceren doen we overal. Wanneer we niet goed kunnen communiceren, kan dit grote gevolgen hebben voor het leven, het welzijn van de mens.

Communiceren is een complexe aangelegenheid waarbij spieren, zenuwenen, zintuigen, adem, stem, begrijpen, hersenen, aandacht, concentratie en planning een belangrijke rol spelen. De logopedist kan op veel van bovenstaande vlakken, hulp bieden.

logo ademklank lichtWellicht dat u door communicatieproblemen merkt dat uw sociale leven is veranderd,  het negatieve gevolgen heeft voor schoolprestaties van uw kind of uw werk minder goed kunt uitvoeren.

Logopedische zorg van Ademklank is gericht op het behouden van plezier tijdens het communiceren, communicatieproblemen op te lossen en communicatiealternatieven en strategieën aan te bieden om communicatie te vergemakkelijken. Hierdoor levert Ademklank een bijdrage aan het verbeteren van het welzijn van de mens.

Uw wensen, de wensen van de omgeving, ‘up to date’ kennis, ervaring en samenwerking met andere (medische)specialisten, zijn belangrijke ingrediënten voor het leveren van kwalitatief goede zorg.

De volgende waarden staan bij Ademklank centraal:

 • Professionaliteit:
  Voorzien van correcte informatie voor, tijdens en na de behandeling, het maken en nakomen van gemaakte afspraken, samenwerken, openstaan voor feedback, grenzen in het logopedische vakgebied kennen en waar nodig verwijzen naar een specialist.
 • Kwaliteit:
  Kennis is ‘op to date’, klanttevredenheidsonderzoek, transparantie in het werken, lid van de beroepsvereniging voor logopedisten (NVLF), ingeschreven in kwaliteitsregister paramedici, deelname kwaliteitskring, na- en bijscholingen.
 • Liefde:
  Liefde staat voor ‘waar het hart bij betrokken is’. Liefde voor de mens, liefde en passie voor het vak logopedie, kan alleen tot stand komen door eerlijk en rechtvaardig te handelen.
 • Respect:
  Respect voor wensen en behoeften van de cliënt, zijn of haar leven, autonomie en geloofsovertuiging.
 • Vernieuwen:
  Gebruik van nieuwe technologieën en middelen binnen de logopedische behandeling. Advies gebruik van apps thuis, mogelijkheid tot digitaal huiswerk en online sessies.
 • Verbinden:
  Het opzoeken en aangaan van samenwerkingen met andere medische specialisten en scholen voor het op maat maken van zorg omtrent uw kind.
 • Belevend leren:
  Creatief in de logopedische behandeling, belevend leren door verschillende werkvormen toe te passen, waarbij zintuigen (zien, horen, voelen en ruiken) worden gebruikt voor plezierige, maar ook doeltreffende behandeling.
 • Brede of Holistische kijk:
  Ademklank staat voor een brede aanpak van een communicatie of spraak- taalprobleem. Wanneer een kind moeite heeft met communiceren, kan dit bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Ademklank begrijpt dit. Ze is breed geschoold op verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen en zal daarom een verbindende factor zijn binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind.