Adem- en stemproblemen:

adem en stemEen goede ademhaling is een belangrijke basis voor een ontspannen stemgeving. Een natuurlijke ademhaling gaat ontspannen via de buik. Wanneer er wordt gesproken, wordt de adem ontspannen gekoppeld (inzetten van middenrif) aan de stem. De lucht wordt door de stembanden geperst en er ontstaat geluid. De stand van het strottenhoofd, de tong, kaak en lippen zorgen voor de toonhoogte en de uiteindelijke spraak.

Soms kan het voorkomen dat de stem schor, hees, krakerig of gespannen klinkt. Er is bijvoorbeeld sprake van een hoge gespannen borst-ademhaling. De adem wordt niet goed gekoppeld aan de stem of het strottenhoofd wordt extreem aangespannen. Anderzijds kan er sprake zijn van overbelasting van de stem. Bijvoorbeeld doordat uw kind, veel schreeuwt, gekke stemmetjes maakt of veel kucht.

KNO-problematiek

Verdikte amandelen. bepaalde medicatie of stembandknobbeltjes (soort eeltknobbeltjes op de stembanden, kan ontstaan door verkeerd stemgebruik of kan aangeboren zijn), kunnen zorgen voor hees stemgeluid. Wanneer de logopedist twijfelt of als er sprake is van onvoldoende resultaat van de logopedische behandeling, wordt er daarom een terugverwijzing naar de huisarts gedaan.

Wat doet de logopedist?

De logopedist brengt de stemkwaliteit middels onderzoek in kaart en vraagt u een stemvragenlijst over uw kind in te vullen. Daarnaast wordt bekeken op welke manier de ademhaling en stemgeving plaatsvindt. De logopedist zal technieken inzetten om uw kind te leren ontspannen en tot een lage ademhaling en een goede adem-stemkoppeling en tot ontspannen stemgeving te komen.

Daarnaast geeft ze adviezen over goed stemgebruik. Wanneer de logopedist twijfelt of wanneer er onvoldoende vooruitgang in de logopedische behandeling wordt gesignaleerd, vindt er een terug verwijzing naar de huisarts plaats voor verder onderzoek.