Logopedie en kinderen

Logopedie kan ook wenselijk zijn voor oudere kinderen met TOS (taalontwikkelingsstoornis). Ademklank heeft voor deze kinderen verschillende methodes in huis. Deze methodieken leert kinderen bijvoorbeeld zinnen en verhalen bouwen d.m.v. visuele ondersteuning. Er kan zowel op papier als digitaal geoefend worden.

Logopedie bij Communicatieve Redzaamheid

Daarnaast wordt de communicatieve redzaamheid in dagelijks leven middels een gesprekstool in kaart gebracht en waar nodig verbeterd. Logopedie kan ook helpend zijn bij het leren omgaan met TOS (psycho-educatie). Wanneer kinderen moeite blijven houden met lezen en spellen en er geen sprake is van een dyslexie, kan logopedie helpend zijn bij begrijpend-, technisch lezen en spellen.

Communicatieproblemen kunnen uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor gedrag, de sociale ontwikkeling en school(prestaties) van uw kind.

Ademklank biedt logopedische zorg bij:

Adem en stem

Gehoor en luistervaardigheid

Mondgewoonten en mondmotoriek

Spraak

Taal


Lezen en spellen