Bent u benieuwd of uw kind meer gevoelig is (voor prikkels) in vergelijking met andere kinderen? Doe dan hoogsensitivititeitstest.

Beantwoord de vragen zo goed als u kunt. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor uw kind opgaat of gedurende een aanzienlijke periode in het verleden opging. Antwoord met ‘nee’ als het niet speciaal of helemaal niet opgaat voor uw kind.

1. Schrikt snel.

2. Heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.

3. Houdt over het algemeen niet van grote verrassingen.

4. Leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf.

5. Lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.

6. Gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.

7. Ruikt elk vreemd geurtje.

8. Heeft een scherpzinnig gevoel voor humor.

9. Lijkt zeer intuïtief.

10. Is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.

11. Heeft moeite met grote veranderingen.

12. Wil zich verkleden als zijn/haar kleren nat of zanderig zijn geworden.

13. Stelt veel vragen.

14. Is een perfectionist.

15. Heeft oog voor het verdriet van anderen.

16. Houdt meer van rustige spelletjes.

17. Stelt voor zijn leeftijd diepzinnige beschouwende vragen.

18. Is zeer gevoelig voor pijn.

19. Kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.

20. Heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.).

21. Kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te gaan klimmen.

22. Presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.

23. Beleeft dingen intensief.

Uitslag

Bij 13 keer ‘ja’, is uw kind mogelijk hoogsensitief. Dit betekent dat uw kind duidelijk meer gevoelig is (meer opmerkt), in vergelijking met andere kinderen. Echter is hoogsensitiviteit niet vast te stellen met een test. Deze test geeft alleen een indicatie. Wanneer u vindt dat bepaalde eigenschappen die u met ‘ja’ heeft beantwoord, zwaarder wegen of komt u niet aan de 13 punten, dan kan uw kind alsnog hoogsensitief zijn.

NB. Gedragsstoornissen worden niet uitgesloten, wanneer u deze HSK- schaal heeft ingevuld. De schaal geeft alleen aan in welke mate er mogelijk sprake is van hoogsensitiviteit. Hoogsensitiviteit kan soms verward worden met AD(H)D en ASS en andersom. Kinderen met gedragsproblematiek zijn ook vaker prikkelgevoelig. Meer weten? lees hier voor meer informatie over verschillen en overeenkomsten ADHD, ASS en hoogsensitiviteit.

Bron: Aron, E. N. (2004). Het hoog sensitieve kind. Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt. Amsterdam: Archipel p. 14-15. (Nederlandse vertaling van The highly sensitive child).

Written by