girl in white shirt and black pants lying on blue exercise ball

Gevoelig voor prikkels? Is uw kindje snel afgeleid, beweeglijk en laat het vaak druk gedrag zien of is uw kindje juist sloom en heeft het vaak ongelukjes en lijkt het afwezig? Dan is logopedie en SI-therapie een goede methode voor uw kind.

Prikkelverwerkingsprobleem of SI-probleem

Sommige kinderen kunnen de binnenkomende zintuigelijke informatie niet goed verwerken. Prikkels die door anderen als normaal worden beschouwd, worden door kinderen met prikkelverwerkingsproblemen als hinderlijk ervaren.

Tevens is het mogelijk dat kinderen prikkels niet waarnemen, geen betekenis kunnen geven of onderscheid kunnen maken van verschillende binnengekomen prikkels (discriminatie problematiek).

Hierdoor weken hersengebieden niet goed samen, waardoor de handelingen op binnengekomen prikkels niet goed worden gepland en georganiseerd (timing) en tot problemen kunnen leiden op verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind.

Wanneer prikkels het functioneren in het dagelijks leven (school, thuis), negatief beïnvloedt, spreken we over een sensorische informatieverwerkingsprobleem. Ongeveer 16% van de kinderen heeft dit probleem.

Een prikkelverwerkingsprobleem wordt op dit moment alleen erkend onder Autisme. Echter lijkt er tevens een verband tussen prikkelverwerking en AD(H)D. Prikkelverwerking en HSP.

Over- en ondergevoelig

Overgevoelige kinderen ervaren prikkels veel heftiger, waardoor het lichaam continue alert is. Zij ervaren hierdoor veel meer stress. Kinderen worden druk, informatie gaat langs hen heen of ze vermijden prikkels (vechten, vluchten of verstarren).

Wanneer prikkels continue blijven binnenkomen, kan dit uiteindelijk zorgen voor overprikkeling. Plotselinge en voor ouders vaak onverklaarbare huilbuien en woedeaanvallen zijn hiervan het gevolg.

Kinderen die ondergevoelig zijn, zijn juist onvoldoende alert. Prikkels lijken langs hen heen te gaan. Ze zijn dromerig, slap en komen niet in actie.

In beide gevallen zorgt de afwijkende prikkelverwerking, in combinatie met de alertheid, voor het onvoldoende opnemen van informatie uit de omgeving. Hierdoor komt het kind niet optimaal tot leren/handelen.

Een goede prikkelverwerking is dus een hele belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.

Werkwijze

Ik doe gedegen onderzoek naar de prikkelverwerking en geeft behandeling en advies om prikkelverweking van uw kind te verbeteren. Logopedie wordt gecombineerd met SI-therapie.

Lees voor meer info: Informatiefolder SI-problematiek

Written by