photo of girl reading book

Afgelopen 9 april heb ik de intensieve cursus “logopedische interventies bij lees- en spellingproblemen” met goed gevolg afgerond. Ca. 60% van de kinderen die spraak/taalproblemen hebben of hebben gehad, hebben meer moeite met leren lezen en spellen. Middels deze cursus heb ik een bredere kijk gekregen op het signaleren, diagnostiseren en behandelen van lees- en spellingproblemen.

Wat kan de logopedist betekenen voor jouw kind met lees- en spellingproblemen?

De logopedist is bij uitstek de professional als het gaat over spraak- en taalontwikkeling. De fonologie (klankleer) en het fonologisch / fonemisch bewustzijn (groepen klanken kunnen onderscheiden) in relatie tot taal, vallen binnen de spraak/taalontwikkeling. Zie voor meer informatie het taalverwerkingsmodel van Ellis en Young 1991.

Bron: Ellis & Young 1991

Bij kinderen waarvan het fonologisch bewustzijn nog niet voldoende is, zal de logopedist dit onderzoeken en o.a. letterkennis, hakken en plakken, rijmen spelenderwijs aanbieden. Voor oudere kinderen kan de logopedist het leesniveau (leesnauwkeurigheid en snelheid) helpen verbeteren. (Ten grondslag van het leesprobleem ligt mogelijk een fonologisch probleem, de logopedist zal dit onderzoeken).

Daarnaast kan de logopedist de interventie lezen en spellen in de behandeling doortrekken naar bijvoorbeeld het verbeteren van de woordenschat, zinsbouw en articulatie. Hierdoor ontstaat er een mooi sluitend geheel en een stevige basis van de spraak/taalontwikkeling van het kind.

Wat kan de logopedist betekenen in samenwerking met scholen?

In samenwerking met scholen, kan de logopedist naast de interventie die op school eventueel al gegeven wordt, (zoals BOUW of RALFI) ondersteuning bieden m.b.t.:

  • Het screenen en verbeteren van het fonologisch bewustzijn bij risico-kleuters,
  • Dossier opbouw voor kinderen, waarbij vermoedens bestaan van dyslexie; bijv. door een toetsbare interventie op te zetten met Connect-lezen of Spellen met Specht methodiek,
  • Het inhalen van leesachterstanden, bij kinderen waarbij geen dyslexie is vastgesteld,

Heeft jouw kindje hulp nodig bij (beginnend) lezen en/of spellen of wens je graag meer informatie, neem gerust contact op.

Written by