logopedie kleuter

Middels de 5-jarige logopedische screening van de GGD, via de leerkracht of tandarts, kunt u het advies krijgen om naar een logopedist te gaan.

Werkwijze logopedie op school

Logopedie kan op school plaatsvinden op locatie Blerckweg 5, Leisteenstraat 1. U dient 50% van de behandelingen aanwezig te zijn op de schoollocatie. U of uw kind hebben zelf een hulpvraag voor de logopedist.

Na een uitgebreide kennismaking en intake volgt het logopedisch onderzoek. Het onderzoek voor jongere kinderen gebeurt spelenderwijs met speelgoed. Voor kinderen rond de 6 jaar wordt onderzoek afgenomen op de iPad. Na het onderzoek bespreken we het logopedisch plan.

Middels leuke taalspelletjes en werkbladen help ik jullie met de hulpvraag om de mijlpalen van de spraak- taalontwikkeling te behalen. Afhankelijk van jullie wensen, kunt u bij Ademklank specifieke werkvormen kiezen, die het best past bij uw kind. Wilt u bredere begeleiding dan kunt u ook kiezen voor: Sensorische Informatieverwerkingstherapie, HSP-coaching, Yogatherapie of oefenen met Hond en Natuur. Werken met hond en natuur kan alleen op locatie Damweg 11.

Ik plak de spelletjes in een schriftje, zodat de oefeningen thuis herhaald kunnen worden. Wanneer u over een iPad beschikt, kunnen spellen ook via een Inlog op de iPad gespeeld worden. Vraag naar de mogelijkheden.

Daarnaast leer ik u als ouder de technieken waarop een klank, taal of zinsconstructie wordt aangeleerd. En ook hoe u creatief thuis kunt blijven oefenen als variatie op de oefeningen in het schriftje. Ik zie de ouders als een verlengstuk van de logopedie, u bent dus co-coach. Het voordeel van logopedie op school is dat er, uiteraard met uw toestemming, korte lijntjes zijn met de leerkracht. Op deze manier kunnen we begeleiding nog beter op uw kind afstemmen.

Normale taalontwikkeling bij kinderen van 4-5 jaar

4 jaar75-90% verstaanbaar voor anderen.
Enkelvoudige zinnen, nog fouten in werkwoordsvormen (gisteren loopte ik).
Kan verhaaltje (na)vertellen.
5 jaarGoede samengestelde zinnen, goed verstaanbaar voor anderen. Kan goed een verhaaltje vertellen.
Eind groep 2Uw kind kent 12 letters, kan korte woorden hakken en plakken, het verschil horen tussen klanken en bestaande rijmwoorden verzinnen.

De taalontwikkeling is ook in deze fase nog volop in ontwikkeling. Rond 6a7 jaar is de taalgevoelige periode is voorbij. Uw kind leert na deze periode nog steeds taal, maar de snelheid waarmee dit gaat neemt af.

Wanneer het uiten niet goed lukt, kunnen er frustraties ontstaan. Kinderen weten niet hoe ze moeten vertellen dat ze iets niet leuk vinden of kunnen niet vragen aan anderen om mee te spelen of spelideeën uit wisselen lukt onvoldoende. Verminderde verstaanbaarheid leidt tot onbegrip. Hierdoor kan uw kindje aansluiting met leeftijdsgenootjes missen of is er kans op verminderde schoolprestaties.

TOS (taalontwikkelingsstoornis)

Wanneer de taalontwikkeling blijft achter lopen, dan kunnen er vermoedens bestaan van een TOS. Een TOS is een neurobiologische aandoening, waarbij taal minder goed verwerkt wordt (in de hersenen). Dit betekent dat een taalachterstand niet ingehaald kan worden en een kind problemen blijft houden met taal. Een TOS heeft soms in mindere of meerdere mate, invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en vraagt daarom een andere benadering in de logopedische behandeling. Omdat taal achter blijft lopen is het belangrijk op de kijken hoe een kind zich in het dagelijks leven kan redden met zijn of haar taal. Dit noemen ze communicatieve redzaamheid.

Beginnend lezen en spellen

Als kleuter leren kinderen meer vaardigheden. In groep 1/2 krijgt uw kindje letters aangeboden en starten ze op school met voorbereiden lezen en spellen. De zogenaamde “risicokleuters” kunnen het advies krijgen om aan het einde van groep 2, een voorschotbenadering te volgen bij een logopedist. De logopedist helpt kinderen luisteren naar klanken (hakken, plakken, verschil horen in klanken, rijmen). Hierdoor krijgen kinderen een goede basis voor groep 3.

Overige logopedische problematiek

  • Mondmototiek
  • Slissen
  • Verstaanbaarheid (bijv. de /r/ wil niet rollen, verwisselen van klanken)
  • Adem en stem