Gevoelig voor prikkels? Is uw kindje snel afgeleid, beweeglijk en laat het vaak druk gedrag zien of is uw kindje juist sloom en heeft het vaak ongelukjes en lijkt het afwezig? Misschien heeft uw kindje problemen binnen de zintuigelijke prikkelverwerking en is hij/zij onder- of overgevoelig voor zintuigelijke prikkels uit de omgeving.

Het proces waarbij binnengekomen zintuigelijke waarnemingen worden verwerkt en tot handelen zorgen, wordt Sensorische Informatieverwerking genoemd.

Ademklank is gespecialiseerd in prikkelverwerkingsproblemen (SI-problematiek) in relatie tot spraak-, taal-, eet- en drinkproblemen en auditieve vaardigheden (nodig voor leren lezen en spellen). Ze doet gedegen onderzoek naar de prikkelverwerking en geeft behandeling en advies om prikkelverweking van uw kind te verbeteren. Logopedie wordt gecombineerd met SI-therapie.

Lees voor meer info: Informatiefolder SI-problematiek