Sinds 2011 is logopedie direct toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u zonder verwijzing van de arts, tandarts of cb-arts naar de logopedist kunt komen. Tijdens het eerste gesprek wordt een DTL screening afgenomen, soms kan het zijn, dat u na de DTL-screening alsnog naar de huisarts terug moet, omdat er opvallendheden zijn gesignaleerd, die buiten het logopedisch vakgebied vallen.

De DTL-screening wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Om verwarring te voorkomen en voor een soepel verloop van de opstart van de logopedische zorg, heeft u bij Ademklank een verwijzing nodig van de huisarts of andere medische specialist. Uitzonderingen zijn, hulpvragen waarvoor geen verwijzing noodzakelijk is, zoals accentloos leren spreken, hulp bij presentatietechnieken en logopedie buiten Nederland.

Mocht u om bepaalde redenen toch zonder verwijzing naar de praktijk willen komen? Neem dan gerust contact op en bespreek de mogelijkheden.