Logopedie peuters

Ademklank biedt spelenderwijs hulp aan jonge kinderen, waarbij de spraak-taalontwikkeling niet vanzelf op gang komt. Misschien maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, omdat u opmerkt dat uw kindje:

 • weinig geluidjes maakt tijdens het spelen
 • u als ouder niet betrekt bij het spel; uw kindje kan of wil bijv. altijd alleen spelen.
 • geen interesse lijkt te hebben in communicatie, u weinig reactie krijgt.
 • vluchtig is in contact en spel. Binnen enkele minuten ligt overal speelgoed en nergens wordt echt mee gespeeld.
 • snel gefrustreerd is of huilt als jullie spelen.
 • steeds dezelfde speeltjes pakt of hetzelfde spel speelt. Bijv. alles op een rijtje zetten, sorteren, draaien aan wielen.
 • korte opdrachtjes nog niet begrijpt
 • nog niet kan praten

Werkwijze Begeleiding Jonge Kinderen

Wanneer uw kindje niet of nog weinig praat, bekijken we samen op welke manier uw kindje contact probeert te maken. Sommige kinderen kunnen dit al heel goed, maar nog zonder woorden. Andere kinderen hebben hulp nodig bij het contact maken. Omdat een achter blijvende vroege taalontwikkeling ook invloed kan hebben op de sociaal-emotioneel en cognitieve ontwikkeling, kijkt Ademklank breed naar de ontwikkeling van je kind.

Het kiezen voor een breder gelegen methodiek, zorgt voor een betere aansluiting en stimuleert daarom naast de taalontwikkeling ook de algehele ontwikkeling van je kind. We bekijken hoe jouw kindje speelt, hoe uw kindje zijn mond gebruikt, hoe uw kindje beweegt, zintuigelijke prikkels opmerkt en in verbinding staat met jou als ouder.

Samen komen we tot een plan om u en uw kindje te helpen met contact maken, leren praten en steeds meer verstaanbaar uiten. Hierdoor voorkomen we of verdwijnen wederzijdse teleurstellingen, boze buien of terugtrekken. Spel, gebaren, bewegingsoefeningen, klanken en taal, kunnen een onderdeel zijn van de behandeling.

De Ouder als Co-Coach

Omdat kinderen de meeste taal van hun ouders leren, coacht Ademklank voornamelijk de ouders. Welke methode wordt gebruikt is afhankelijk van jullie hulpvraag. Floorplay en het toepassen van de Hanen Principes behoren tot de mogelijkheden. Af en toe komen jullie samen spelen in de praktijk om te kijken hoe het gaat, of de ontwikkeling voldoende op gang komt en waarbij ik jullie nog kan helpen.

De praktijk op locatie Damweg is ingericht als speellocatie. We spelen meestal op de grond, op de speelmat en niet aan tafel. Ook eigen favoriet speelgoed mag meegenomen worden. Tevens kan op verzoek ook bij u thuis gespeeld worden. Wenst u hulp aan huis, dan kunt u dit laten vermelden op de verwijzing logopedie door uw kinderarts, consultatiebureauarts of huisarts.

Daarnaast heb ik korte lijnen met CJG en het consultatiebureau, de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders, zodat er één lijn ontstaat in de behandeling thuis, op school en in de logopediepraktijk.

Taalontwikkeling 0-4 jaar

Hieronder een samenvatting van het verloop van een normale spraak/taalontwikkeling. Heeft u twijfels, doe dan hier de SNEL-test. Heeft u daarna vragen of twijfelt u alsnog, neem dan geheel vrijblijvend contact op via info@ademklank.nl.

1 jaarBrabbelen, verschillende klankenreeksen, eerste 5-10 woordjes.
2 jaarTwee woordzinnen (papa auto).
Begrijpt zinnetjes van drie woorden.
3 jaar3-5 woordzinnen, mogen nog onvolledigheden in zitten (ik vallen niet).
50-75% van de spraak is verstaanbaar.
4 jaar75-90% verstaanbaar voor anderen.
Enkelvoudige zinnen, nog fouten in werkwoordsvormen (gisteren loopte ik).
Kan verhaaltje (na)vertellen.

Klankontwikkeling

Ook de klankontwikkeling vindt plaats in verschillende fases. Zo spreekt een kind van 2 à 3 jaar soms nog onduidelijk.

Bijvoorbeeld:

 • klanken worden weggelaten, bijvoorbeeld /hek/ wordt /ek/.
 • klanken worden verwisseld, bijvoorbeeld /k/ wordt /t/ (koe wordt toe en kat wordt tat).
 • klanken worden niet goed met elkaar verbonden, bijvoorbeeld /kn/ wordt /k/ (knoop wordt koop).
 • meerlettergreepwoorden worden vereenvoudigd (meneer wordt mneer, afstandsbediening wordt afdiening).

Dit is een volkomen normaal proces. Rond het derde levensjaar verdwijnen deze vereenvoudigingen vanzelf. Soms kan het zijn dat dit niet gebeurt. Er kan dan onderzocht worden of de klankontwikkeling, past bij de leeftijd van het kind.