Logopedie en kinderen

Communicatieproblemen kunnen uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor gedrag, de sociale ontwikkeling en school(prestaties) van uw kind.

Ademklank biedt logopedische zorg bij:

Adem en stem

Gehoor en luistervaardigheid

Mondgewoonten en mondmotoriek

Spraak

Taal


Lezen en spellen