Communicatieproblemen kunnen uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor gedrag, de sociale ontwikkeling en school(prestaties) van uw kind. Voor meer informatie over Ademklank, lees de praktijk brochure logopedie voor kinderen.