p1090227

Welkom bij Ademklank

Hartelijk welkom op de website van Ademklank, praktijk voor logopedie en coaching! Mijn naam is Anouchka Vlijm, ik ben getrouwd en moeder van twee zonen.

Naast mijn werk als logopedist, trainer en coach, ben ik geïnteresseerd in nieuwe technologien op het gebied van zorg, natuur(fotografie) en beleef ik veel plezier in tuinieren.

Opleiding, werkervaring en specialisaties

Januari 2010 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Christelijke Hoge school Windesheim. Tijdens mijn studie logopedie heb ik me verdiept in taalwetenschappen en o.a. de vakken kindertaalverwerving 1 en 2  gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tevens heb ik aanvullend de HBO-minor Opleiden, Coachen en Trainen gevolgd.

Ruim zes jaar heb ik met veel liefde gewerkt binnen o.a. een verpleeghuis en allround logopediepraktijken in en nabij Zwolle. Hierdoor ligt mijn expertise in het behandelen van algehele spraak/taalproblematiek bij kinderen tussen 2 en 12 jaar, spraak/taalproblemen bij volwassenen, bij niet aangeboren hersenletsel en adem- en stemproblemen bij beroepssprekers.

Naast het geven van reguliere logopedie, ben ik ook gespecialiseerd in het geven van online logopedie. Op deze manier heb ik al veel kinderen zonder vaste woon- of verblijfplaats verspreid over de hele wereld geholpen. Tevens heb ik collega logopedisten opgeleid en gecoacht tot gespecialiseerde online logopedisten (telelogopedisten).

Logopedie en coaching bij hoog- en prikkelgevoelige kinderen

Tijdens mijn werk, ontdekte ik, dat ik meer wilde betekenen voor kinderen die zich ‘anders’ voelen of door hun omgeving als ‘anders’ gezien worden. Dit heeft er toe geleid me te specialiseren in het behandelen en coachen van hoog- en prikkelgevoelige kinderen en hun ouders.

Om deze combinatie van zorg te kunnen bieden, ben ik in 2015 gestart met Ademklank, Praktijk voor logopedie en coaching. Wanneer logopedische vraagstukken voortkomen uit een onderliggende hoog- of prikkelgevoeligheid, wordt logopedie gecombineerd met SI-therapie, hooggevoeligheidscoaching en/of coaching bij versterken van executieve functies (aandacht en concentratie).

Vernieuwend, verbindend en belevend leren

Vernieuwen vind ik belangrijk en ik maak in mijn praktijk graag gebruik van digitale spellen, een tablet, apps of in sommige gevallen van telelogopedie.
Verschillende werkvormen komen aan bod. Bewegen, ervaren en voelen zijn een onderdeel van mijn behandelingen. Er wordt dus niet altijd aan tafel geoefend. Logopedie moet voornamelijk leuk en afwisselend blijven! Ademklank biedt tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van een digitaal huiswerk systeem ter vervanging van het logopedisch huiswerk schriftje.

Daarnaast hou ik er van om samen te werken en verbinding te zoeken met andere (medische) specialisten en/of scholen. Alleen door samen te werken, kan er effectieve en efficiënte zorg worden geleverd. Bij Ademklank staat het belang van uw kind, centraal.

Bij vragen en/of opmerkingen, neem gerust en geheel vrijblijvend contact met me op!

Hartelijke groet,

Anouchka Vlijm
Logopedist, SI-therapeut en HSP/hooggevoeligheidscoach
Ademklank