Logopedie peuters

Ademklank biedt spelenderwijs hulp aan peuters waarbij de (spraak/taal)ontwikkeling niet vanzelf op gang komt. Misschien maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, omdat u opmerkt dat:

 • uw kindje weinig geluid maakt tijdens het spelen
 • uw kind u als ouder niet betrekt bij het spel; uw kindje kan bijv. hele periode’s alleen spelen.
 • uw kindje geen interesse lijkt te hebben in taal of communicatie
 • uw kindje moeilijk tot spel komt. Binnen een korte tijd ligt overal speelgoed en negens wordt mee gespeeld.
 • uw kindje alleen steeds dezelfde speeltjes pakt of hetzelfde spel speelt. Bijv. alles op een rijtje zetten, sorteren, draaien aan wielen.
 • uw kindje geen oogcontact maakt
 • uw kindje korte opdrachtjes niet begrijpt
 • uw kindje onverstaanbaar of weinig spreekt
 • uw kindje veel woorden niet herkend of benoemd

Werkwijze jonge kinderen

Wanneer uw kindje niet of nog weinig praat, bekijken we samen op welke manier uw kindje contact probeert te maken. Sommige kinderen kunnen dit al heel goed, maar nog zonder woorden. Andere kinderen hebben hulp nodig bij het contact maken. Vervolgens bekijken we hoe uw kindje speelt en zo nodig, naar hoe uw kindje zijn mond gebruikt en zintuigelijke prikkels opmerkt.

Samen komen we tot een plan om uw kindje te helpen met zichzelf steeds meer verstaanbaar uiten, zodat teleurstellingen, boze buien of terugtrekken worden voorkomen of verdwijnen. Spel, gebaren, bewegingsoefeningen, klanken en taal, kunnen een onderdeel zijn van de behandeling.

De ouder als co-coach

Omdat kinderen de meeste taal van hun ouders leren, coach ik voornamelijk de ouders. Af en toe komen jullie samen spelen in de praktijk om te kijken hoe het gaat, of de ontwikkeling voldoende op gang komt en waarbij ik jullie nog kan helpen.

De praktijk op locatie Damweg is ingericht als speellocatie. We zitten hier dus vaak op de grond, op de speelmat en dus niet aan tafel. Ook eigen favoriet speelgoed mag meegenomen worden.

Daarnaast heb ik korte lijnen met de peuterspeelzaal Pinokkio en het kinderdagverblijf PoesPas, zodat er één lijn ontstaat in de behandeling thuis, op school en in de logopediepraktijk.

Taalontwikkeling 0-4 jaar

Hieronder een samenvatting van het verloop van een normale spraak/taalontwikkeling. Heeft u twijfels, doe dan hier de SNEL-test. Heeft u daarna vragen of twijfelt u alsnog, neem dan geheel vrijblijvend contact op via info@ademklank.nl.

1 jaarBrabbelen, verschillende klankenreeksen, eerste 5-10 woordjes.
2 jaarTwee woordzinnen (papa auto).
Begrijpt zinnetjes van drie woorden.
3 jaar3-5 woordzinnen, mogen nog onvolledigheden in zitten (ik vallen niet).
50-75% van de spraak is verstaanbaar.
4 jaar75-90% verstaanbaar voor anderen.
Enkelvoudige zinnen, nog fouten in werkwoordsvormen (gisteren loopte ik).
Kan verhaaltje (na)vertellen.

Klankontwikkeling

Ook de klankontwikkeling vindt plaats in verschillende fases. Zo spreekt een kind van 2 à 3 jaar soms nog onduidelijk.

Bijvoorbeeld:

 • klanken worden weggelaten, bijvoorbeeld /hek/ wordt /ek/.
 • klanken worden verwisseld, bijvoorbeeld /k/ wordt /t/ (koe wordt toe en kat wordt tat).
 • klanken worden niet goed met elkaar verbonden, bijvoorbeeld /kn/ wordt /k/ (knoop wordt koop).
 • meerlettergreepwoorden worden vereenvoudigd (meneer wordt mneer, afstandsbediening wordt afdiening).

Dit is een volkomen normaal proces. Rond het derde levensjaar verdwijnen deze vereenvoudigingen vanzelf. Soms kan het zijn dat dit niet gebeurt. Er kan dan onderzocht worden of de klankontwikkeling, past bij de leeftijd van het kind.