logopedie kleuter

Middels de 5-jarige logopedische screening van de GGD, via de leerkracht of tandarts, kunt u het advies krijgen om naar een logopedist te gaan.

Werkwijze

Logopedie kan op school plaatsvinden op locatie Blerckweg 5, Leisteenstraat 1. U dient 50% van de behandelingen aanwezig te zijn op de schoollocatie. Of U of uw kind hebben zelf een hulpvraag voor de logopedist.

Middels leuke taalspelletjes en werkbladen help ik jullie met de hulpvraag om de mijlpalen van de spraak/taalontwikkeling te behalen. Afhankelijk van jullie wensen, kunnen verschillende werkvormen gekozen worden zoals Sensorische Informatieverwerkingstherapie, HSP-coaching, Yogatherapie of oefenen met Hond en Natuur. Werken met hond en natuur kan alleen op locatie Damweg 11 plaatsvinden.

Ik plak de spelletjes in een schriftje, zodat de oefeningen thuis herhaald kunnen worden. Wanneer u over een iPad beschikt, kunnen spellen ook via een Inlog op de iPad gespeeld worden. Vraag naar de mogelijkheden.

Daarnaast leer ik u als ouder de technieken waarop een klank, taal of zinsconstructie wordt aangeleerd. En ook hoe u creatief thuis kunt blijven oefenen als variatie op de oefeningen in het schriftje. Ik zie de ouders als een verlengstuk van de logopedie, u bent dus co-coach.

Normale taalontwikkeling bij kinderen van 4-5 jaar

4 jaar75-90% verstaanbaar voor anderen.
Enkelvoudige zinnen, nog fouten in werkwoordsvormen (gisteren loopte ik).
Kan verhaaltje (na)vertellen.
5 jaarGoede samengestelde zinnen, goed verstaanbaar voor anderen. Kan goed een verhaaltje vertellen.
Eind groep 2Uw kind kent 12 letters, kan korte woorden hakken en plakken, het verschil horen tussen klanken en bestaande rijmwoorden verzinnen.

De taalontwikkeling is ook in deze fase nog volop in ontwikkeling. Bij 6 jaar is de taalontwikkeling afgerond. Uw kind leert daarna natuurlijk nog steeds nieuwe woorden, maar de taalgevoelige periode is voorbij.

Wanneer het uiten niet goed lukt, kunnen er frustraties ontstaan. Kinderen weten niet hoe ze moeten vertellen dat ze iets niet leuk vinden of kunnen niet vragen aan anderen hoe of om mee te spelen. Verminderde verstaanbaarheid leidt tot onbegrip. Hierdoor kan uw kindje aansluiting met leeftijdsgenootjes missen of is er kans op verminderde schoolprestaties.

TOS (taalontwikkelingsstoornis)

Wanneer de taalontwikkeling blijft achter lopen, dan kunnen er vermoedens bestaan van een TOS. Een TOS is een neurobiologische aandoening, waarbij taal minder goed verwerkt wordt. Dit betekent dat een taalachterstand niet ingehaald kan worden en een kind problemen blijven houden met taal. Een TOS heeft soms in mindere of meerdere mate, invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en vraagt daarom een andere benadering in de logopedische behandeling.

Beginnend lezen en spellen

Als kleuter leren kinderen meer vaardigheden. In groep 1/2 krijgt uw kindje letters aangeboden en starten ze op school met voorbereiden lezen en spellen. De zogenaamde “risicokleuters” kunnen het advies krijgen om aan het einde van groep 2, een voorschotbenadering te volgen bij een logopedist.

Overige logopedische problematiek

  • Mondmototiek
  • Slissen
  • Verstaanbaarheid (bijv. de /r/ wil niet rollen, verwisselen van klanken)
  • Adem en stem